Friday, May 23, 2008

Ezam within the overall plan.

Info: June 2006Abdullah menyepi. Sebenarnya Abdullah menggunakan kes saman malu Anwar dan juga kes liwat yang melibatkan Sukma sebagai satu senjata terakhir yang akan memakan diri Mahathir. Buat masa sekarang Mahathir nampaknya lantang menghentam Abdullah. Manakala Ezam bergerak dengan kes Hakim Syed Mohd Idid bagi menentukan kes rasuah hakim-hakim mahkamah tinggi terus berjalan.