Friday, April 19, 2013

2. Tazkirah untuk MUSTAFA ALI

Mustafa Ali
PERBEZAAN HUKUM HUDUD, QISAS DAN TA'ZIR | Assalamualaikum dan salam sejahtera... di sini aku nak kongsikan sedikit maklumat berkenaan perbezaan hukum hudud, ta'zir dan qisas.. diharap perkongsian berkaitan hukum Allah ini dapat dimenafaatkan bersama2 dan menjadi bahan rujukan untuk ummat islam di seluruh dunia.. 


Tangan kena Potong


HUDUD
• Jenayah yang tertakluk di bawah hukuman hudud adalah hak Allah SWT dan Allah SWT sahaja yang berhak mengampuninya. Oleh itu hakim dan pemerintah tidak mempunyai hak untuk membuat pilihan dan mestilah melaksanakan hukuman tersebut.
• Jumhur ulamak bersepakat bahawa sesiapa yang ikhlas bertaubat sebelum dilaksanakan hukuman hudud maka dia akan diampunkan oleh Allah SWT.
• Jumhur ulamak bersepakat bahawa dalam kes yang tertakluk dibawah jenayah hudud maka penjenayah tersebut boleh diberikan syafa’at sebelum dibawa kepada hakim.
• Hukuman hudud adalah berkaitan dengan hak Allah SWT dan hak manusia.
• Hukuman hudud hanya dilaksanakan pada individu yang cukup syaratnya menurut syarak.
• Bagi menetapkan kesalahan hudud dan menjatuhkan hukuman mestilah melalui saksi dan syarat-syarat sah atau juga melalui pengakuan penjenayah sendiri yang cukup syaratnya.


QISAS
• Hukuman adalah tertakluk kepada mangsa dan waris mangsa. Oleh itu kuasa menuntut pelaksanaannya dan pengampunan boleh diberikan oleh mangsa dan waris mangsa sahaja.
• Dalam qisas hakim dan pemerintah tidak ada hak sama ada melaksanakan atau tidak hukuman qisas tersebut. Mereka mestilah melaksanakannya kecuali sekiranya mangsa dan waris mangsa memberi pengampunan terhadap pembunuh.
• Dalam kes penjenayah yang dimaafkan oleh mangsa atau waris mangsa atau membayar diyat, jumhur ulamak sependapat bahawa hakim dan pemerintah boleh menjatuhkan hukuman ta’zir terhadap penjenayah.
• Hukuman qisas hanya boleh dilaksanakan terhadap penjenayah yang cukup umur, waras serta memenuhi syarat-syarat lain yang telah ditetapkan oleh syarak. 
• Untuk disabitkan kesalahan terhadap penjenayah dalam hukuman qisas mestilah melalui bukti, saksi atau pengakuan daripada penjenayah sendiri yang cukup syaratnya.


TA’ZIR
• Hukuman ta’zir bergantung pada kesesuaian dan keadaan mengikut kesalahan yang mana hukuman ditetapkan oleh hakim atau pemerintah.• Dalam kesalahan hak Allah SWT, hakim mestilah melaksanakan hukuman ta’zir terhadap penjenayah. Namun, melalui budi bicara serta penilaiannya, hakim boleh member keringanan terhadap penjenayah.• Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan hak manusia, mangsa atau waris boleh mengampunkan penjenayah atau membayar ganti rugi.• Hukuman ta’zir boleh dikenakan terhadap kanak-kanak yang belum cukup umur.• Untuk sabitkan hukuman, tidak semestinya melalui saksi atau bukti seperti hukuman qisas dan hudud-SUMBER


Read more: http://wancikgumuzik.blogspot.com/2013/01/perbezaan-hukum-hudud-qisas-dan-tazir.html#ixzz2QZNLUb9a