Saturday, April 06, 2013

Kaum Lut yang musnah.

amaran kepada pendokong kaum LUT zaman moden