Sunday, March 16, 2008

How to resign.

Dalam kerjaya, seseorang dibolehkan berhenti. Ada panduan tertentu kaedah perletakan jawatan. Biasanya notis satu bulan. Letak jawatan sebagai Perdana Menteri, saya tak tahu macam mana caranya.

Prinsipnya tentu sama, tulis surat kepada ketua!